(A) Kurumsal Beslenme Danışmanlığı

Kurumsal beslenme danışmanlığı çalışanların sağlıklı yaşam sürmeleri, iş gücü kayıplarının engellenmesi,
çalışanların verimliliğini yükseltilip motivasyonlarının arttırılması için önemli bir yatırımdır.

Kurumsal beslenme danışmanlığı kapsamında;

1. Kurum çalışanlarının kilo kontrol programı ile takip edilmesi

2. Çalışanların beslenme bilgi seviyesini arttırmak için seminerlerinin planlanması ve verilmesi

3. Kurum mutfağının ve gıda tedarikçilerinin denetlenmesi

4. Mutfak eğitim programları ve sağlıklı menü oluşturma hizmetleri yer almaktadır.

Kurumsal Beslenme danışmanlığı yoğun çalışan yöneticinin seyahatlerini de kapsayacak biçimde başarı ve üretkenliklerini arttırmak için özel olarak planlanan mönüleri de içinde barındırmaktadır.

Üretkenliği ve başarısı yüksek bir kurum için; yönetici’den çalışanlara kadar her kademede sağlıklı beslenme planı yapılmalı ve doğru beslenme davranış değişiklikleri hayata geçirilmelidir.

(B) Mönü Planlama ve Toplu Beslenme Düzeninin Sağlanması

Toplu beslenme sistemleri kapsamında olan okul,üniversite, kreş, huzur evi, catering şirketleri gibi kurum ve kuruluşlar için; hizmet verdikleri grubun fizyolojik ve beslenme özelliklerine ve besinsel gereksinimlerine uygun, Mevsim şartlarına ve kurum mutfağının koşulları düşünülerek,kurum bütçesi ön planda tutularak, haftalık veya aylık mönüler oluşturulmaktadır ve mönülerin kalori-besin öğesi içerikleri hesaplanmaktadır.